0(0)

Pinyin Course

  • โดย superadmin2020
  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
  • หมวดหมู่ chinese
  • ระยะเวลา 2m 44s
  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด เมษายน 18, 2021

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์ส Pinyin เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน โดยเนื้อหาในบทเรียนจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ซึ่งเราจะเริ่มจากการเรียนตัวพยัญชนะภาษาจีน สระเดี่ยว สระผสม ฝึกอ่านออกเสียงภาษาจีน รวมไปถึงฝึกอ่านประโยคภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำอธิบาย

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านออกเสียง “Pinyin ” ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่ง“Pinyin พินอิน 拼音” จะเป็นตัวช่วยในการอ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากอักษรจีนเป็นอักษรที่พัฒนามาจากรูปภาพ และได้วิวัฒนาการจนมาเป็นอักษรในปัจจุบัน หากแค่มองตัวอักษรนักเรียนอาจจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันสะกดอย่างไร นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการอ่าน Pinyin พินอิน เอาไว้ เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เนื้อหาในบทเรียนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่โดยเราจะเริ่มจากการเพื่อให้เกิดความเคยชิน มีพื้นฐานดี ก็ต่อยอดได้เร็ว

About the instructor

5.00 (2 ดาว)

11 คอร์ส

82 ผู้เรียน

ฟรี
Cart
  • No products in the cart.