0(0)

Grade 4 English course ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.4

 • หมวดหมู่ english
 • ระยะเวลา 4h 9m 21s
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • อัปเดตล่าสุด กันยายน 14, 2020

เกี่ยวกับคอร์ส

This course enhances on grade 4 English lessons. Both first term and second term lessons are taught through this course. หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับบทเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 มีการสอนบทเรียนภาคเรียนแรกและภาคเรียนที่สองผ่านหลักสูตรนี้

คำอธิบาย

This English course will guide you all the fundamental English of grade 4 English lessons through interesting videos.  The student can download all of the videos, articles, exercises, homework, and the answers. Also, it is convenient due to the fact that student could study everywhere and every time they would like.

Grade 4 English lessons have allowed student to adapt the knowledge into the activities and their daily life. It helps them to focus and practice more on the basic grammar in which student can improve them to advance in the next level in the future.

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานของบทเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 ผ่านวิดีโอที่น่าสนใจ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดวิดีโอบทความแบบฝึกหัดการบ้านและคำตอบทั้งหมดได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับสะดวกสบายเนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

บทเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับความรู้ให้เข้ากับกิจกรรมและชีวิตประจำวัน ช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานที่นักเรียนสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าในระดับต่อไปในอนาคต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • Student would obtain the full lesson of all grade 4 English knowledge. Also, student could practice and do the homework through this course with the clearly downloaded articles, answers, and videos. After finishing this online lesson, student could understand more the Basic English lessons.
 • นักเรียนจะได้รับบทเรียนเต็มความรู้ภาษาอังกฤษระดับ 4 ทั้งหมด นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกฝนและทำการบ้านผ่านหลักสูตรนี้ด้วยบทความคำตอบและวิดีโอที่ดาวน์โหลดได้อย่างชัดเจน หลังจากจบบทเรียนออนไลน์นี้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

24 บทเรียน4h 9m 21s

A An

A An12:01
Exercise12:07

The

Noun

Adjective

Adverb

Conjunction

Modal

Preposition

Reflexive Pronoun

Past simple tense

Future tense

Punctuation

About the instructor

Hello everyone! I am teacher Graph (Mananya Pitanwong). I graduated from Mahidol University International College in the majoring of finance. I have been an English tutor for 4 years Also, I had an opportunity to be an exchange student in the Netherlands for 6 months. With all of my experience, I would teach you with all my best knowledge. Hope everyone enjoy this course. สวัสดีทุกคน! พี่คือครูกราฟ พี่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเงิน พี่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 4 ปีและ พี่มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 6 เดือน จากประสบการณ์ทั้งหมดของพี่ พี่จะสอนทุกคนด้วยความรู้ที่ดีที่สุดของพี่ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับหลักสูตรนี้  
0 (0 ดาว)

2 คอร์ส

16 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • 12 lessons
 • 12 downloaded articles
 • 24 downloaded videos
 • 12 downloaded exercises
 • 12 downloaded homework

ความต้องการ

 • No prior knowledge of this lessons required
 • A computer to download the video, article, exercise, and homework
 • Your fun energy!
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับบทเรียนนี้
 • คอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอบทความ แบบฝึกหัด และการบ้าน
 • พลังงานความสนุกของคุณ!

กลุ่มเป้าหมาย

 • Grade 4 students
 • who would like to practice and improve their basic grammar.
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ผู้ที่ต้องการฝึกฝนและปรับปรุงไวยากรณ์พื้นฐาน
Cart
 • No products in the cart.