0(0)

สอนลูกเก่งจีน Chinese for kids Book 4

 • โดย superadmin2020
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ Chinese for kids Book
 • ระยะเวลา 2h 50m
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 19, 2020

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สสอนลูกเก่งจีน คุณครูผู้สอนมีความตั้งใจในการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถม ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน  เนื้อหาในบทเรียนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน โดยจะแบ่งบทออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนไปกับลูกๆ ฝึกพูดภาษาจีนไปพร้อมกัน โดยเราจะเริ่มจากการเรียนคำศัพท์ และนำคำศัพท์มาใส่ในประโยค ซึ่งในหนึ่งบทจำนวนคำศัพท์จะไม่มาก แต่จะเน้นให้นำไปใช้ในรูปแบบหลากหลาย สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากเล่ม1-3 คือ ฝึกการเขียนอักษรจีนอย่างง่ายในแต่ละบท ซึ่งจะค่อยๆทำให้น้องๆซึบซับกับอักษรจีนมากยิ่งขึ้น

คำอธิบาย

การปูพื้นฐานและสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านภาษาต่อผู้เรียนมีความสำคัญอย่างมาก การเรียนในคอร์สนี้จึงแนะนำให้ผู้ปกครองเรียนไปพร้อมกับน้องๆ นอกจากจะได้ความรู้ ฝึกภาษาไปพร้อมกัน ยังเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • คำศัพท์ไม่น้อยกว่า 50 คำ
 • สามารถนำคำศัพท์มาแต่งประโยคได้
 • สนุกสนานกับการเรียน และทำแบบฝึกหัด
 • สามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดได้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

44 บทเรียน2h 50m

บทที่ 1

第一课、课堂常用语 คำที่มักจะใช้ในห้องเรียน00:3:42
แบบฝึกหัด บทที่ 100:4:46
เพลง เข้าเรียน 上学歌00:1:08
เรียนวันแรกของโหย่เจิน 友珍的第一天00:2:12

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

บทที่ 9

บทที่ 10

บทที่ 11

บทที่ 12

About the instructor

5.00 (2 ดาว)

11 คอร์ส

82 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • วีดีโอสอน10 บทเรียน
 • วีดีโอพาอ่าน 12 บท
 • แบบทดสอบวัดผล
 • ไฟล์หนังสือทบทวนคำศัพท์สำหรับผู้ปกครอง
 • หนังสือเรียนส่งถึงบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ปกครอง
 • เด็กวัยไม่เกิน 12 ปี
 • ครูผู้สอนภาษาจีนให้เด็ก ๆ
 • ผู้สนใจในภาษาจีนทั่วไปเรียนได้ทุกคน
Cart
 • No products in the cart.