0(0)

สอนลูกเก่งจีน Chinese for kids Book 3

 • โดย superadmin2020
 • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
 • หมวดหมู่ Chinese for kids Book
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 9, 2020

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สสอนลูกเก่งจีน คุณครูผู้สอนมีความตั้งใจในการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถม ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เนื้อหาในบทเรียนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน โดยจะแบ่งบทออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนไปกับลูกๆ ฝึกพูดภาษาจีนไปพร้อมกัน โดยเราจะเริ่มจากการเรียนคำศัพท์ และนำคำศัพท์มาใส่ในประโยค ซึ่งในหนึ่งบทจำนวนคำศัพท์จะไม่มาก แต่จะเน้นให้นำไปใช้ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเคยชิน มีพื้นฐานดี ก็ต่อยอดได้เร็ว

คำอธิบาย

การปูพื้นฐานและสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านภาษาต่อผู้เรียนมีความสำคัญอย่างมาก การเรียนในคอร์สนี้จึงแนะนำให้ผู้ปกครองเรียนไปพร้อมกับน้องๆ นอกจากจะได้ความรู้ ฝึกภาษาไปพร้อมกัน ยังเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • คำศัพท์ไม่น้อยกว่า 50 คำ
 • สามารถนำคำศัพท์มาแต่งประโยคได้
 • สนุกสนานกับการเรียน และทำแบบฝึกหัด
 • สามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดได้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

45 บทเรียน

Introduction

Introduction0:49

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

บทที่ 9

บทที่ 10

บทที่ 11

บทที่ 12

About the instructor

5.00 (2 ดาว)

11 คอร์ส

82 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • วีดีโอสอน10 บทเรียน
 • วีดีโอพาอ่าน 12 บท
 • แบบทดสอบวัดผล
 • ไฟล์หนังสือทบทวนคำศัพท์สำหรับผู้ปกครอง
 • หนังสือเรียนส่งถึงบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ปกครอง
 • เด็กวัยไม่เกิน 12 ปี
 • ครูผู้สอนภาษาจีนให้เด็ก ๆ
 • ผู้สนใจในภาษาจีนทั่วไปเรียนได้ทุกคน
Cart
 • No products in the cart.