Yct หรือ Youth Chinese Test คือการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชาวต่างชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานฮั่นปั้น (汉办) แห่งประเทศจีนได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศจีน จากทางด้านวงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาศึกษา การวัดผลการศึกษาดูเชิงสถิติ ฯลฯ มาร่วมดำเนินการสำรวจและออกแบบข้อสอบ New YCT ขึ้นมา รวมทั้งจัดทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่

YCT น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในมาตรฐานของYCTได้แน่นอน เพราะจัดสอบโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีน นอกจากประเทศไทยแล้ว YCT ยังเป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และแคนาดาด้วย

ระดับYCT

YCT 1 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 80 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ ประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อีกในระดับหนึ่ง

YCT 2 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 150 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารได้

YCT 3 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 300 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในรูปแบบตรงไปตรงมาตามชีวิตประจำวันที่ตนคุ้นเคยได้โดยพื้นฐาน และระดับการใช้ภาษาจะอยู่ชั้นดีของภาษาจีนระดับต้น

YCT 4 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 600 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับผู้อื่น และประกอบการศึกษาของตนได้โดยทั่วไป และยังสามารถรับภารกิจทางด้านการสื่อสารกับชาวจีนได้ ในยามไปท่องเที่ยว ที่ประเทศจีนโดยส่วนใหญ่

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Cart
  • No products in the cart.