ภาษาที่สำคัญในปัจจุบันควรค่าแก่การให้เด็กไทยเรียนรู้  คือ ไทย อังกฤษ จีน
หากน้อง ๆ เก่งภาษาแล้วจะได้เปรียบทั้งในเรื่องของการเรียนและการเข้าสังคม
ทำให้น้อง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับเพื่อนชาวต่างชาติ
ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แปลกใหม่กว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน
ยังทำให้น้อง ๆ รู้จักโลกใบใหม่ผ่านทางภาษา
ได้ฝึกทักษะในด้านการพูดและการสื่อสาร
รู้จักการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาสมองในด้านของภาษา
ได้เปรียบในเรื่องความจำและการกล้าแสดงออก
เพราะการฝึกเรียนรู้ทั้ง 3 ภาษานั้นเป็นการฝึกให้น้อง ๆ มีความจำที่เป็นเลิศ
น้องจะมีความรู้ที่เท่าทันโลกและสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ผ่านทางภาษา
รู้จักการเข้าสังคมและกล้าที่จะพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น
เมื่อน้อง ๆ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้มากกว่า 1 ภาษาแล้ว
น้อง ๆ จะสนุกไปกับการท้าทายสิ่งใหม่ ๆ ที่มีให้เรียนรู้อยู่ตลอด
ตื่นเต้น ท้าทาย และรู้จักปรับตัวได้มากขึ้น
เพราะภาษาไม่ได้เป็นเพียงแค่การสอนให้พูดได้คล่องเท่านั้น
แต่จะเปิดโลกทัศน์ให้เด็ก ๆ มีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัว
ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นการฝึกให้น้อง ๆ รู้จักเป็นคนช่างสังเกตอีกด้วย
นอกจากนี้ภาษายังเป็นการฝึกทักษะทางด้านประสาทสัมผัสทั้ง 5
เด็กที่เก่งทั้ง 3 ภาษาจะเป็นเด็กที่ฉลาดและรู้จักเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ทำให้น้อง ๆ โตมาเป็นคนเก่งและรู้จักการปรับตัวได้มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ

 

(ภาพจากค่าย Get ready to Singapore Summer Camp 2017)

 

(ภาพจากค่าย Taiwan Summer Camp 2018)

(ภาพจากค่าย Hangzhou-Suzhou-Shanghai Summer Camp 2019)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Cart
  • No products in the cart.