ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของบ้านเจนภาษาทุกคน

thumbnail_IMG_0226
ด.ญ. ศริญ  เอื้อศักดิ์อารี น้องยี่หร่า ระดับชั้นประถมปีที่ 3
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 200 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 185 / 200
112
ด.ญ. ชุติมน  สุพรรณ  น้องนาเดีย ระดับชั้นประถมปีที่ 3
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 200 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 185 / 200
thumbnail_IMG_0653
ด.ช. ณัฐวัฒน์  อุปทะ น้องคอม ระดับชั้นประถมปีที่ 5
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 200 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 185 / 200
ด.ญ. ณภิษฐา  พิบูลนครินทร์  น้องใบเตย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 195 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 180 / 200
ด.ญ. เปมิกา มะกรครรภ์  น้องจ๊ะจ๋า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จากการเรียนภาษาจีนคอร์ส Private 48 ชั่วโมง
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 163 / 200 และ
YCT2 ได้คะแนน170 / 200 YCT3 ได้คะแนน / 200
ด.ญ. พัสนันท์ แจ่มใจ น้องนัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จากการเรียนคอร์สภาษาจีนกลุ่ม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 200 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 185 / 200
ด.ญ. พิมพ์พิชชา บุญปฏิมากร น้องพลอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 195 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน 180 / 200
ด.ญ. ปราณปรียา ห่อวโนทยาน น้องแก้มใส
สอบผ่าน YCT1 ได้คะแนน 190 / 200 และ YCT2 ได้คะแนน175  / 200
ด.ญ. ณัฏฐ์ มุ่งสันติสุข น้องไม
สอบผ่าน YCT2 ได้คะแนน 185  / 200
ด.ญ. รตามน เจริญรัตนคุณ น้องตาต้า
สอบผ่าน YCT2 ได้คะแนน 195  / 200
            บ้านเจนภาษาขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองของเด็กๆทุกท่านที่ไว้วางใจเราให้ดูแลบุตรหลานของท่าน และให้การสนับสนุนกันอย่างเสมอมา รวมถึงคอยส่งเด็กๆมาเรียนสม่ำเสมอไม่ขาดเรียน เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสำเร็จให้กับเด็กๆ และนักเรียนอีกหลายๆ คน ที่มีความตั้งใจและพยายามใส่ใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ ทางบ้านเจนภาษาขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ขอให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาความรู้ตัวเองให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยอย่างมีความสุข